Kunnskapsgrunnlag om kompetansebehov i Møre og Romsdal

Arbeidsstyrken

Arbeidsmarknad

Tilgang på formell kompetanse

Behov for meir etter- og vidareutdanning

Svak tilknytning til arbeidslivet

Om kunnskapsgrunnlaget